Töödejuhataja

Trust Ehitus OÜ võtab tööle

TÖÖDEJUHATAJA

Tööülesanded:

 • ehitustööde juhtimine, meeskonna ja alltöövõtjate töö koordineerimine objektil
 • ehitustööde teostamise ajagraafiku jälgimine
 • suhtlemine tellija, alltöövõtjate ja järelevalvega
 • materjalide ja seadmete vajaduse arvestamine
 • meeskonna juhtimine ja juhendamine, töögraafikutest kinnipidamise jälgimine
 • tööohutus- ja töötervishoiunõuete järgimise tagamine
 • ohutus- ja kaitsevahendite olemasolu ja kättesaadavuse tagamine objektil
 • jooksvate probleemide lahendamine
 • tööde kvaliteedi vastavuse tagamine ehitusnormidele, projektidokumentatsioonile ja ettevõtte kvaliteedisüsteemile

Kandidaadilt ootame:

 • ehitusalast kõrgharidust või selle omandamist
 • head meeskonnatöö- ja läbirääkimisoskust
 • korrektsust, kohusetundlikkust ja lojaalsust
 • süsteemset mõtlemist, tehnilist taipu ja analüüsioskust
 • projektide ja jooniste lugemise oskust
 • head arvutikasutusoskust (mh AutoCAD, MS Excel)
 • head eesti ja vene keele oskust
 • eelise annab valmisolek lähetusteks

Kandideerimiseks palun saatke oma CV aadressil info[ät]trustehitus.eu. Küsimuste korral palun kirjutage meile aadressil info[ät]trustehitus.eu.