Trust Ehitus OÜ võtab tööle

OBJEKTIJUHI

Tööülesanded:

 • ehitustööde kavandamine ja juhtimine
 • tööjõuressursi planeerimine
 • meeskonna ja alltöövõtjate töö koordineerimine objektil
 • ehitustööde teostamise ajagraafiku koostamine ja jälgimine
 • suhtlemine tellija, alltöövõtjate ja järelevalvega
 • materjalide ja seadmete vajaduse arvestamine
 • kulude jälgimine ja optimeerimine
 • logistiliste küsimuste lahendamine ja objektide varustamise organiseerimine
 • ehituse käigu nõuetekohane dokumenteerimine
 • tööde ajagraafikust kinnipidamise ja tähtaegse valmimise tagamine
 • tööde kvaliteedi vastavuse tagamine ehitusnormidele, projektdokumentatsioonile ja ettevõtte kvaliteedisüsteemile
 • jooksva ehitusdokumentatsiooni täitmine
 • tööde nõuetekohane üleandmine tellijale

Kandidaadilt ootame:

 • ehitusalast kõrgharidust või selle omandamist
 • head meeskonnatöö- ja läbirääkimisoskust
 • korrektsust, kohusetundlikkust ja lojaalsust
 • süsteemset mõtlemist, tehnilist taipu ja analüüsioskust
 • projektide ja jooniste lugemise oskust
 • head arvutikasutusoskust (mh AutoCAD, MS Excel)
 • head eesti keele oskust
 • B-kategooria autojuhiluba
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalust
 • eelise annab hea vene keele oskus, valmisolek lähetusteks

Kandideerimiseks palun saatke oma CV aadressil info[ät]trustehitus.eu. Küsimuste korral palun kirjutage meile aadressil info[ät]trustehitus.eu.