Trust Ehitus OÜ võtab tööle

OBJEKTIJUHI

TÖÖDEJUHATAJA

Pakume vaheldus- ja vastutusrikast tööd arenevas ehitusfirmas, toetavat meeskonda. Täpsem info allpool!

 

Trust Ehitus OÜ ootab kandideerima ka

PRAKTIKANTE

objektijuhi, töödejuhataja ja ehitustöölise (puusepp, krohvija) ametikohale. Täpsem info allpool!

 

OBJEKTIJUHT

Tööülesanded:

 • ehitustööde kavandamine ja juhtimine
 • tööjõuressursi planeerimine
 • meeskonna ja alltöövõtjate töö koordineerimine objektil
 • ehitustööde teostamise ajagraafiku koostamine ja jälgimine
 • suhtlemine tellija, alltöövõtjate ja järelevalvega
 • materjalide ja seadmete vajaduse arvestamine
 • kulude jälgimine ja optimeerimine
 • logistiliste küsimuste lahendamine ja objektide varustamise organiseerimine
 • ehituse käigu nõuetekohane dokumenteerimine
 • tööde ajagraafikust kinnipidamise ja tähtaegse valmimise tagamine
 • tööde kvaliteedi vastavuse tagamine ehitusnormidele, projektdokumentatsioonile ja ettevõtte kvaliteedisüsteemile
 • jooksva ehitusdokumentatsiooni täitmine
 • tööde nõuetekohane üleandmine tellijale

 

TÖÖDEJUHATAJA

Tööülesanded:

 • ehitustööde juhtimine, meeskonna ja alltöövõtjate töö koordineerimine objektil
 • ehitustööde teostamise ajagraafiku jälgimine
 • suhtlemine tellija, alltöövõtjate ja järelevalvega
 • materjalide ja seadmete vajaduse arvestamine
 • meeskonna juhtimine ja juhendamine, töögraafikutest kinnipidamise jälgimine
 • tööohutus- ja töötervishoiunõuete järgimise tagamine
 • ohutus- ja kaitsevahendite olemasolu ja kättesaadavuse tagamine objektil
 • jooksvate probleemide lahendamine
 • tööde kvaliteedi vastavuse tagamine ehitusnormidele, projektidokumentatsioonile ja ettevõtte kvaliteedisüsteemile

 

Kandidaatidelt ootame:

 • ehitusalast kõrgharidust või selle omandamist
 • head meeskonnatöö- ja läbirääkimisoskust
 • korrektsust, kohusetundlikkust ja lojaalsust
 • süsteemset mõtlemist, tehnilist taipu ja analüüsioskust
 • projektide ja jooniste lugemise oskust
 • head arvutikasutusoskust (mh AutoCAD, MS Excel)
 • head eesti keele oskust
 • töödejuhatajalt head vene keele oskust
 • objektijuhilt B-kategooria autojuhiluba
 • objektijuhilt isikliku sõiduauto kasutamise võimalust

 

Kandideerimiseks palun saatke oma CV aadressil info[ät]trustehitus.eu. Küsimuste korral palun kirjutage meile aadressil info[ät]trustehitus.eu.

 

PRAKTIKANT

Võtame suveks tasustatud tööpraktikale motiveeritud, korrektsed, kohusetundlikud ja süsteemse mõtlemisega praktikandid, kellel on omandatud vähemalt kahe õppeaasta jagu ehitusalast kõrgharidust (objektijuhi, töödejuhataja praktika) või kutseharidust (ehitustöölise praktika).

Pakume väärtuslikku kogemust õppimisel ja töötamisel ehitusobjektidel Tallinnas.

Kandideerimiseks palun saatke lühike enesetutvustus aadressil info[ät]trustehitus.eu. Küsimuste korral palun kirjutage meile aadressil info[ät]trustehitus.eu.